ISTE

Osaleme Isikukeskse erihoolekande teenusemudel (ISTE) rakendamisel Elva Vallas. Meie meeskond pakub kolme teenuse komponenti:

  • pere toetamine – psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele; pere nõustamine ja koolitus,
  • füüsiline tervis – liikumine väljaspool eluruume,
  • hõivatus – rakendus kogukonnas.

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ja Elva Valla kodulehel.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamist rahastatakse ESF vahenditest ’’TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“.