Võimalused

Me usume, et iga inimene on oma elu ja haiguse asjatundja. Me aitame Sul sättida taastumise eesmärke: saada tööd, luua sõprussuhteid või õppida uusi oskusi.

Viime läbi kursusi, kus Sul on võimalus kuulata lühiettekandeid, osaleda aruteludes, loovates ja tervislikke eluviise kujundavates harjutustes. Kursused on avatud kõigile – neile, kes kasutavad vaimse tervise teenuseid, vaimse tervise raskustega inimeste lähedastele ja spetsialistidele. Meie kõigi kogemused on sarnased ja me saame üksteiselt õppida. Kui soovid saada teavet algavate ja käimasolevate kursuste kohta või väljendada oma huvi kursustel osalemise vastu, võta palun meiega ühendust.

Sul on võimalus saada individuaalset toetust. Sihiks on äratada mõtteid Sinu enda taastumisest ning kannustada otsima ja leidma just Sinule sobivat taastumisviisi.

Millist kasu saad taastumise kooli tegevustes osalemisest:

  • oled oma elu suurem asjatundja ning tead, mida oma elus muuta ja mida mitte,
  • oled teadlikum oma jõuvarudest ning keskkonna võimalustest,
  • oled koostanud endale taastumist ja heaolu toetava tegevuskava,
  • tead, et keegi ei pea taastuma üksi. Kaasteelisi ja toetajaid omada on tore ning jõuduandev.

Taastumise kool tegutseb partnerluses teiste taastumise koolidega, CARe lähenemise kasutajatega (vaata CARe võrgustik), Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja kohalike omavalitsustega.

Tegevustes osalemine on tasuta, kui kasutad sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust, tööalast rehabilitatsiooniteenust, toetavaid erihoolekandeteenuseid, individuaalset kogemusnõustamise teenust, psühholoogilise nõustamise teenust või osaled ISTE projektis. Sa saad ka ise panustada, sel juhul võta palun meiega tingimuste täpsustamiseks ühendust.