ISTE

Osaleme ISTE projektis ehk isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamisel. See võimalus on mõeldud inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühiline erivajadus. Teenusele suunab kohalik omavalitsus peale abivajaduse hindamist.

Eesmärk on pakkuda taastujale personaalset tuge kombineerides selleks vajalikke teenuskomponente.

Projekti käigus osutatavad teenused:

  • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus,
  • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks,
  • toetus elukoha probleemide lahendamisel,
  • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida,
  • füüsiline tervis, nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ kaudu.

Lähemalt saad lugeda Tartu linna koduleheküljelt ja Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.